Skip to main content

Ansvarsfraskrivelse

Forkerte reparationer af dit apparat kan resultere i brand, elektrisk stød eller forbrændinger:

Udfør aldrig selv reparationer på dit apparat, da det kan deaktivere sikkerhedsfunktionerne. Reparationer af elektriske apparater må kun udføres af Vorwerk-kundeservice, et reparationscenter autoriseret af Vorwerk eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå farer. Defekte dele må kun udskiftes med originale reservedele for at undgå farer. Kontakt din Vorwerk-kundeservice i tilfælde af skader på apparatet.

X